خط مشی - شرکت مهندسین مشاور آرنا فرا سازه

Awesome Image

شرکت مهندسین مشاور آرنا فراسازه به عنوان یکی از شرکت های خصوصی فعال و توانمند در بخش مطالعات،طراحی و نظارت در پروژه های عمرانی در زمینه منابع آب،آبرسانی،ذخیره سازی آب،تاسیسات آب و فاضلاب ، محیط زیست و در راستای ارتقاء کیفیت خدمات و افزایش ایمنی در محیط کار،تبعیت از الزامات و افزایش رضایتمندی کارفرمایان محترم،پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه را بر مبنای استاندارد های iso 9001,iso 45001,iso 14001,iso 21500,HSE MS,IMS مد نظر قرار داده است.
عمده اهداف این مهندسین مشاور به شرح ذیل میباشد :
۱-به کارگیری روشهای نوین و به روز در ارتباط با مسائل مدیریتی و مهندسی
۲-ارتقاء سطح مهارت و دانش کارکنان و مهندسان شاغل در شرکت
۳-بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی
۴-افزایش رضایت کارفرمایان،پیمانکاران و تامین کنندگان با ارائه خدمات مهندسی مناسب در پروژه ها
۵-در نظر گرفتن جوانب اقتصادی،اجتماعی و زیست محیطی در بخش مطالعات پروژه ها
۶-افزایش رضایتمندی شهروندان محترم در زمان نظارت بر پروژه های شهری

مطمئنأ جهت دستیابی به اهداف مذکور،تمامی ارکان شرکت اعم از بخش مدیریتی،مهندسان و کارکنان میبایست حداکثر تلاش خود را مبذول نمایند تا این شرکت مهندسین مشاور در انجام تعهدات اخلاقی و فنی خود موفق باشد.