شركت مهندسين آرنا فراسازه با رويكردى كامـلا تخصصـى و با استفــاده از تجربيــات چنديــن ساله موسسين آن در رسته آب و فاضلاب، ابنيه و ساختمان، فعاليت خـود را آغاز نمـوده است.اين شركت با پشتوانه تجربيات ٢۵ ساله موسسين آن، سعــى بـر آن دارد تــا در ارتبـاط با پروژه هاى طراحى مخـازن آب، طراحى تصفيـه خانه هاى آب و فاضلاب، طراحى شبــكه هاى آب و فاضــلاب، طـراحى ابنــيه و طـراحى ساختمــان اعــم از ســازه، معمـارى و معمارى داخلى، بتواند همكارى مفيـدى با شركـــت هاى دولتــى و خصوصــى داشته باشد.

بخشی از خدمات

خدمات مهندسی

پروژه های آب و فاضلاب

معماری و سازه

فرصت های شغلی

به عنوان یکی از مشاوران صنعت آب و فاضلاب ایران ، فرصت های شغلی در شرکت مهندسین مشاور آرنا فراسازه نامحدود می‌باشد. فعالیت در این شرکت با هدف بلند مدت است و این شانس را به تولید و پیشبرد یک حرفه مادام العمر تبدیل می‌نماید. بنابراین، اگر شما فکر می کنید که استعداد و سرسختی لازم را دارید ، با ارسال رزومه کاری خود به Contact@Arna-Eng.com ما را یاری کنید .

چکار میکنیم ما

شرکت مهندسین آرنا فراسازه با تکیه بر تجربیات مدیران و نیروهای کلیدی خود؛ سعی دارد در صنعت مهندسی کشور به گونه ای عمل نماید که در پروژ های عمرانی کشور قادر به ارائه خدمات مفید و موثر باشد. با توجه به آنکه این شرکت هم اکنون گواهی صلاحیت خدمات مشاور را دارا میباشد؛ لذا علاوه بر ارائه خدمات مهندسی به کارفرمایان و شرکتهای همکار؛ در زمینه معرفی تامین کنندگان کالاها و تجهیزات فنی و مهندسی پروژه ها و همچنین همکاری با شرکتهای مهندس مشاور ؛ پیمانکار و کارفرمایان محترم در ارتباط با استفاده از خدمات مهندسین و متخصصین فنی مورد نیاز پروژه ها ؛ مشغول به ارائه خدمات میباشدشرکت مهندسین مشاور آرنا فراسازه با تکیه بر تجربیات مدیران و نیروهای کلیدی خود؛ سعی دارد در صنعت مهندسی کشور به گونه ای عمل نماید که در پروژ های عمرانی کشور قادر به ارائه خدمات مفید و موثر باشد.
  • مهندسین مشاور
  • دفتر فنی

شرکت مهندسین آرنا فراسازه یکی از شرکتهای معتبر مهندسین مشاور میباشد که مدیران و موسسین آن با تجربه بالغ بر 25 سال در زمینه صنعت آب و فاضلاب ؛ دارای رتبه صلاحیت خدمات مشاوره " آب و فاضلاب" می باشد. این شرکت آمادگی کامل جهت ارائه خدمات مشاوره و مهندسی بالاخص در پروژه های مرتبط در صنعت آب و فاضلاب را به کارفرمایان محترم دارد.

آب و فاضلاب
ساختمان
شهرسازی

چکار میکنیم ما

  • 1مطالعه و طراحی
  • 2نظارت بر اجرا
  • 3نظارت عالیه

شرکت مهندسین آرنا فراسازه با بهره مندی از تجربه چندین ساله مدیران و نیروهای متخصص همکار خود؛ این آمادگی را دارد تا بتواند به عنوان دفتر فنی شرکتهای محترم پیمانکار در پروژه های مختلف ایشان را یاری و خدمات مهندسی در ارتباط با طراحی ؛ نظارت بر اجراء ؛ تهیه صورتجلسات کارگاهی و کارکرد؛معرفی تامین کنندگان کالا و تجهیزات مورد نیاز پروژه ها و همچنین معرفی مهندسین و متخصصین فنی مورد نیاز هر پروژه را انجام دهد .

مشاوره فنی
مطالعه و طراحی
خدمات مهندسی

چکار میکنیم ما

  • 1مشاوره فنی
  • 2مطالعه و طراحی
  • 3خدمات مهندسی

شرکت های همکار